§ 1 Informacje ogólne

1.1 Operatorem, właścicielem, administratorem serwisu DENIDECOR.PL jest Bartosz Sobkowiak, Nadolnik 13, 64-820 Szamocin, NIP 6070004443

1.2 Użytkownikiem Sklepu staje się osoba fizyczna lub osoba prawna, firma od momentu rejestracji w serwisie DENIDECOR.PL po akceptacji Regulaminu. Użytkownik może korzystać ze sklepu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin. Stroną Transakcji może być tylko zarejestrowany Użytkownik.

§ 2 Rejestracja

2.1 Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu usług. Użytkownik zwany dalej klientem zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą danych( nazwisko, miejsce zamieszkania itd.). W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

2.2 Użytkownik po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji. Od momentu rejestracji osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.

2.3 Administrator serwisu DENIDECOR.PL może pozbawić Klienta/Użytkownika prawa do korzystania z portalu, oraz ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu w momencie, gdy Użytkownik:

  • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

  • dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.

2.4 Założenie konta na portalu DENIDECOR.PL oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

§ 3 Realizacja transakcji

3.1 Zamówienia przyjmowane są od Klienów (Użytkowników) przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

3.2 Towary prezentowane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone na stronie internetowej oraz innych mediach obrazy oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez formularze zamówień online.

3.3 Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy kupna zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

3.4 W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy).

3.5 Przedstawione przez serwis wszelkie materiały nie są gotowymi produktami. Oferowane artykuły to jedynie wzory. Produkty są wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta (Użytkownika) serwisu na podstawie wyboru kategorii produktu, materiału na którym realizowana będzie praca, wyboru rozmiaru w jakim ma być wykonany produkt końcowy.

3.6 Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Wszystkie ceny podane na stronie są kwotami brutto.

3.7 Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu pełnej kwoty za zamówienia na rachunku bankowym należącym do Sklepu. O statusie realizacji zamówienia Klient jest informowany drogą elektroniczną.

W przypadku braku uregulowania płatności za złożone zamówienie w ciągu 7 dni, sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

§ 4 Płatności

4.1 Płatności realizowane są w formie przedpłaty kartą kredytową, kartą płatniczą, za pobraniem bądż w formie tradycyjnego przelewu na podany numer rachunku bankowego.  Płatność odbywa się z wykorzystaniem uznanych i bezpiecznych systemów płatności internetowych takich jak Przelewy 24, PayU oraz PayPal.

§ 5 Dostawa

5.1 Orientacyjny czas realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na konto bankowe, jest podany przy każdej usłudze. Standardowo jest to do 10 dni roboczych. Sklep DENIDECOR.PL dokłada wszelkich starań by czas realizacji i wysyłki zamówienia był jak najkrótszy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z powodu firmy doręczającej/kurierskiej. W przypadkach gdy zamówione produkty są realizowane w różnych terminach całość zamówienia jest wysyłana po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów.

5.2 Dostawa zamówienia jest realizowana zgodnie z podanymi w formularzu zamówienia danymi adresowymi/korespondencyjnymi i następuje drogą wybraną przez klienta. Sklep wysyła zamówione produkty na adres podany przez klienta przy rejestracji. W przypadku gdy Klient chce zamówić produkty na inny adres może to zrobić w momencie składania zamówienia zmieniając adres dostawy. Po zatwierdzeniu i wysłaniu zamówienia, zmiana adresu nie będzie możliwa. Nie ma możliwości zmiany adresu zamówienia telefonicznie.

5.3 Koszty wysyłki są każdorazowo doliczane do zamówienia i obliczane są za każdą zamówioną usługę zgodnie z cennikiem.

5.4 W przypadku wysyłki zagranicznej do kraju nie należącego do UE odbiorca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich opłat celnych obowiązujących w danym kraju, w tym opłat kontroli celnej.

5.5 W przypadku dostawy usługi nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy sklepu, klient zobowiązuje się do udzielenia dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 14 dni roboczych. W innych przypadkach klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

5.6 Osobisty odbiór usług nie jest możliwy.

5.7. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu. Produkt zapakowany jest w solidną, szczelnie zamknięte tekturowe opakowanie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub rozpakowania,  zamawiający jest zobowiązany do odmówienia przyjęcia przesyłki lub złożenia reklamacji do firmy kurierskiej w dniu dostawy towaru oraz poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy drogą mailową. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Kupującego z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki w transporcie. Jeżeli uszkodzenia opakowania zostały wykryte po wyjściu kuriera, niestety reklamacja nie zostanie uznane.

5.8 W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Sprzedawcę.

§ 6 Zwroty i reklamacje

6.1 Z uwagi na to, iż nabywane w Sklepie towary i usługi są skonfigurowane i wykonywane na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ) nie przysługuje.

6.2 Kupujący ma prawo zwrócić usługę wyłącznie w przypadku jej niezgodności z umową w terminie 10 dni od momentu jego dostarczenia.

6.3 Produkt reklamowany musi odbiegać wyglądem lub funkcjonalnością od opisów, zawartych na stronach, oraz w zamówieniu i w Regulaminie. Ocenie tej nie podlegają rozbieżności kolorystyczne folii, wydruków i innych produktów oferowanych przez Sprzedającego oraz problemy przy montażu na źle przygotowanych powierzchniach. W przypadku druku zakupionej usługi na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, DENIDECOR.PL ostrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni.

6.4 Produkt nie podlega reklamacji, jeśli nosi ślady użytkowania lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową i regulaminem działań klienta nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy.

6.5 Jeżeli Sprzedawca dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy usługę pozbawioną wad, może żądać od klienta zwrotu wadliwej usługi.

6.6 Reklamacja zawsze następuje w formie pisemnej. Należy sporządzić dokumentację w postaci zdjęć cyfrowych i przesłać na adres e-mail: kontakt@denidecor.pl. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 10 dni roboczych. Po rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy kuriera po odbiór reklamowanego produktu. W ciągu 10 dni od otrzymania reklamowanego prodktu,  ,  wyślemy ponownie wybrany produkt lub zwrócimy pieniądze.

Sprzedający ma prawo odwoływania się w kwestiach spornych do zapisów obowiązujący w Regulaminie, którego treść przy zamawianiu została w pełni zaakceptowana przez Kupu

§ 7 Polityka prywatności i dane osobowe

7.1 Rejestrując się w sklepie DENIDECOR.PL, Klient zgadza się na wykorzystanie przez sklep jego danych osobowych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych. Składając Zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu należytej realizacji zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

7.2 Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu DENIDECOR.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawy oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do konta klienta  sklepu.

§ 8 Prawa Autorskie

 8.1 Sklep DENIDECOR.PL oświadcza, że posiada prawa autorskie do oferowanych zdjęć i grafik w celach wykonywania produktów końcowych według zamówień klienta. Klient nie może rozpowszechniać, powielać i wykorzystywać prac zamówionych w serwisie DENIDECOR.PL

8.2 Dostępne w serwisie DENIDECOR.PL teksty, grafiki, elementy graficzne są własnością serwisu i nie mogą być bez zgody publikowane, kopiowane i wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Sklepu.

8.3 W przypadku realizacji zamówień ze zdjęć klienta Sklep ma prawo zażądać oświadczenia Klienta o posiadaniu praw autorskich do przesłanych plików a w przypadku podejrzenia o braku takich praw Sklep może zdecydować o odmowie realizacji zamówienia.

8.4 W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

 

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1 Sprzdający ma prawo do zmiany części lub całości regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty jego publikacji w serwisie. W kwestiach spornych obowiązuje terść regulaminu zgodna z datą złożenia zamówienia przez Kupującego.

9.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania przepisów Kodeksu Cywilnego.