Polityka prywatności

Rejestrując się w sklepie DENIDECOR.PL, Klient zgadza się na wykorzystanie przez sklep jego danych osobowych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych. Składając Zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu należytej realizacji zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu DENIDECOR.PL są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawy oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do konta klienta  sklepu.